Chính sách quyền bảo hộ riêng tư đặt hàng qua mạng Phúc Hoa

 

1.   Cái gì gọi là chính sách quyền bảo hộ riêng tư?

「 Mạng mua sắm trực tuyến FORWARD」rất xem trọng việc bảo vệ tài khoản thông tin của người sử dụng, nay đặc biệt lập bảng chính sách này nhằm bảo vệ tài khoản cá nhân của khách hàng và tôn trọng quyền riêng tư trực tuyến của khách hàng.

Phạm vi và áp dụng chính sách này để bảo đảm hồ sơ cá nhân người sử dụng「trang mua sắm FORWARD」vì khi sử dụng các trạng mạng có liên quan đến dịch vụ phải cung cấp hồ sơ thông tin cá nhân,đồng thời bảo gồm cả công ty vì cùng với các đối tác hợp tác lẫn nhau hoặc cùng nhau chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân . bảng chính sách này nhằm mục đích để điều chỉnh việc sử dụng trang mua sắm đối với các thanh viên sử dụng trang mua sắm FORWARD ( gọi tắt là 「trang wedside」,tình tiết nội dung xin tham khảo「2.định nghĩa tên gịi)khi dịch vụ hoạt động hoặc trang wedside nhận được các phương châm xử lý từ hồ sơ cá nhân khách hàng

2. định nghĩa tên gọi

(1) 「đường mạng mua sắm FORWARD」: 「đường mạng mua sắm FORWARD http://www. forwardmall.tw /」thuộc 「 công ty TNHH tư vấn tài nguyên nhân lực FORWARD」

(2) 「Hồ sơ tài liệu cá nhân」:chỉ họ tên người sử dụng, nơi sinh và ngày tháng năm sinh,mã số thẻ cư trú, tình trạng hôn nhân, gia đình, trình độ giáo dục, nghề nghiệp,tình trạng tài sản,địa chỉ hộp thư điện tử, nơi sinh và ngày tháng năm sinh,giới tính, chức vụ,chuyên môn và sở thích và các thông tin khác về khách hàng sử dụng; đương nhiên bao gồm cả tư liệu thành viên đăng nhập

3.thu thập dữ liệu cá nhân

Trang wedside cần lấy các thông tin thực tế chính xác của khách hàng, chủ yếu liệt kê sau đây:

(1) người sử dụng chủ động cung cấp các thông tin

a. họ tên ( gồm phiên âm la tinh), nơi cju7 trú, số di động ( bao gồm điện thoại di động, Fax), hộp thư điện tử, hộp thư điện thoại, tên công ty, tên tập đoàn, tiêu đề, chức vụ, địa điểm làm việc, các thông tin khác có liên quan đến thông tin liên lạc khác, nick name, nơi sinh và ngày tháng năm sinh, giới tính, thẻ ATM v.v.. khách hàng cần phải thành thật khai đầy đủ các thông tin trên trang wed

b. trang wed sẽ tăng quà theo sự yêu cầu của người khác chỉ định như thiệp chúc mừng , quà tặng, và dịch vụ sẽ lấy họ tên khách hàng ( gồm phiên âm la tinh ), nơi cư trú, số điện thoại ( gồm điện thoại di động, Fax), hộp thư điện tử, hộp thư điện thoại tên công ty, tên tập đoàn, tiêu đề, chức vụ, địa điểm làm việc, các thông tin khác có liên quan đến thông tin liên lạc khác( gọi tắt là “ truyền gời thông tin”)

(2)Thông tin thu được từ việc sử dụng các dịch vụ

a. Người sử dụng đối với vấn đề trang wed hoặc nhân viên dịch vụ cung cấp sản phẩm hoặc thái độ phục vụ,như giờ,xuống đơn hàng,mua sắm, tham gia các hoạt động trúng thưởng hoặc áp dụng cho các giaoo dịch khác tương ứng với các thông tin nhận biết khách hàng và ghi chép laị các thông tin giao dịch

b.theo dõi các báo điện tử của trang wed hoặc các tin tức liên quan đến tạp chí

c. nhận được các thông tin liên quan đến mua sắm vàng

d. sử dụng điện thoại,,hộp thư điện tử hoặc các phương thức khác để đưa ra các vấn đề cho các chuyên viên phục vụ hoặc với trang wed, tham gia vào lời bình luận của người khác hoặc hoạt động, áp dụng phiên bản bình luận,hoặc đánh giá dịch vụ,ghi chép các thông tin có liên quan hoặc gởi lại bình luận

(3) Thông tin cho các trang trình duyệt và tự động nhập vào

a. khách hàng kết nối với máy tính với đường link IP, nhận dạng thông tin điện thoại

b.khi khách hàng truy cập trang wed mua sắm.khách hàng tự động đọc được các loại sản phẩm trong trang trình duyệt, phiên bản, hệ điều hành,các thông tin trang wed bên ngoài,khách hàng duyệt các trang wed (URL),thời gian,nhập vào hoặc kiểm soát các thông tin sản phẩm v.v…

các lời tường thuật trên, do khách hàng đăng ký sử dụng,trình duyệt trang wed, tham gia các hoạt động chơi game trực tuyến trên mạng hoặc người tiêu dùng có yêu cầu gia nhập thành viên, chỉ cần sử dụng hộp thư điện tử của dịch vụ hoặc các dịch vụ khác, thì công ty sẽ thu thập được thông tin cá nhân của khách hàng,đồng thời tự động ghi nhận lại vị trí lên mạng của khách hàng,hệ thống trình duyệt trên trị số máy chủ, sử dụng công nghệ cookie hoặc web beacon sẽ nhận được các thông tin trang duyệt, và các thông tin đường link khác, tuy nhiên những dữ liệu này chỉ để phân tích lưu lượng mạng và các cuộc kiểm soát về mạng,để cải thiện tổng thể chất lượng dịch vụ trên mạng, và ngưởi dùng sẽ không do đó tạo ra một liên kết đặc định hoặc nhận biết cụ thể. Trong một số trường hợp,các đường dây mạng có liên quan hoặc đối tác của công ty có thể yêu cầu người tiêu dùng đăng nhập thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch,cung cấp dịch vụ, hoặc chương trình xử lý tăng tốc; tại thời điểm này,các đường mạng có liên quan đến công ty hoặc các đối tượng hợp tác với công ty sẹ nêu rõ cho người tiêu dùng hiễu rõ thực tế trong việc áp dụng hoặc nhận được các thông tin nhận biệt cá nhân, nếu người tiêu dùng lựa chọn không chấp nhận bất kỳ quảng cáo hoặc thông tin,công ty sẽ hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của khách hàng

4. việc sử dụng thông tin cá nhân

Trang web ở phạm vị cần thiết để đạt được các mục đích sử dụng, nhận được các tập tin dữ liệu cá nhân của khách hàng,phù hợp với các mục đích và phạm vi ban đầu đã nêu và các công ty cùng chung áp dụng, ví dụ điển hình như sau :

(1) khách hàng áp dụng thân phận là thành viên để nhận các dịch vụ

Khi thành viên đăng ký vào dịch vụ trang web,đặng nhập vào (login) hoặcphải xác nhận cá nhân sau khi đặng nhập hay tự động hiển thị các trang khác khi đăng nhập thành viên

(2) để thực hiện trang web dịch vụ này được cung cấp bởi

Khách hàng đối với hàng hóa hoặc hẹn trước,đặt hàng, mua sắm, tham gia các hoạt động trúng thưởng hoặc bắt đầu từ cac1giao dịch khác v.v…,về việc phân phối hàng hóa, cung vấp dịch vụ,giá cả thanh toán, phản hồi các câu hỏi khách hàng, các câu hỏi của công ty dành cho khách hàng, sau khi dịch vụ buôn bán xong và thực hiện trao đổi các kinh doanh cần thiết khác

(3) quảng cáo và tuyên truyền tiếp thị

Cung cấp các thông tin bằng phương thức thông qua hộp thư điện tử, bưu điện, điện thoại v.v.. để cung cấp các dịch vụ có liên quan và tạp chí cho khách hàng

Căn cứ theo các nội dung hoặc quảng cáo trình duyệt của khách hàng, như giới tính, tuổi, nơi cư trú,sở thích v.v.. của cá nhân hoặc đăng ký mua sắm,hạng mục ghi chép đường mạng trang web,tiến hành hoạt động cá nhân, phân tích các khách hàng sử dụng dịch vụ,chẳng hạn như sự phát triển các dịch vụ mới hoặc cải thiện các dịch vụ hiện có

đối với các cuộc thămdò ,hoạt động, ý kiến bình luận,tro đổi thông tin, nhật ký và các vấn đề khác liên quan đến dịch vụ, đều liên hệ với khách hàng

(4) trả lời yêu cầu của khách hàng

Đối với khách hàng trả lời qua hộp thư điện tử,bưu điện, điện thoại v.v… bên công ty sẽ nhanh chóng hồi âm lại các câu hỏi mà khách hàng đặt ra với dịch vụ

(5) các vấn đề kinh doanh đi kèm khác : liên quan đến các vấn đề nêu trên (1) đến (4) định hướng việc sử dụng dịch vụ để thuận tiện cung cấp cần thiết khi tiêu dùng

(6) Đối với người tiêu dùng cung cấp thông tin cho nhân viên dịch vụ

Khách hàng cung cấp các sản phẩm cho nhân viên dịch vụ hoặc hẹn trước thời gian dịch vụ, xuống đơn hàng, mua sắm, tham gia các hoạt động trúng thưởng hoặc xin các giao dịch khác, cần phải nằm trong phạm vi cần thiết để thực hiện giao dịch, khi nhận được các hồ sơ dữ liệu cá nhân của khách hàng đã cung cấp cho nhân viên dịch vụ, và do nhân viên dịch vụ phụ trách quản lý hồ sơ dữ liệu của cá nhân của khách hàng. Nhân viên dịch vụ ngoài việc phải tiến hành giao dịch ra, còn phải dựa trên 「sau khi giao dịch vời khách hàng xong phải dùng điện tử tạp chí cung cấp thông tin」,hoặc mục đích「phân tích hành vi mua sắm của khách hàng để cải thiện quản lý kinh doanh」,với các tập tin dữ liệu cá nhân ( khách hàng chỉ định phục vụ giao hàng đến người khác ngoại lệ cần phải lấy thêm các thông tin của người nhận hàng ).nhân viên dịch vụ trong công ty có nghĩa vụ tuân thủ các qui định trong điều khoản và theo nguyên tắc phải bảo mật sự riêng tư của khách hàng,mặt khác nhân viên dịch vụ không thể bảo đảm sẽ tuân thủ các dịch vụ khác.để biết thêm chi tiết,xin vui lòng tham khảo ý kiến với các nhân viên cung cấp.

(7) khác

Khi cung cấp cac1phu5c vụ khác, ngoài các mục đích qui định được nêu trên , việc sử dụng các dữ liệu cá nhân. Các ý chính được nêu trong các dịch vụ trang web cá nhân

Trừ trường hợp đã báo cáo trước hoặc theo các qui định có liên quan đến luật pháp ( EX: luật bảo vệ dữ liệu cá nhân trong máy tính).nếu không công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho bất kỳ người thừ ba hoặc sử dụng cho các mục đích khác. Tất nhiên, sẽ không bán hoặc cho mượn thông tin cá nhân cho bất kỳ người khác.Trong các trường hợp sau đây, công ty có thẻ sẽ cùng với các cơ quan nhà nước, hợp tác nhau hoặc đối tượng cụ thể :

a. cần phải chia sẽ thông tin với những người khác hoặc các công ty khác, để có thể cung cấp các yêu cầu sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng.ví dụ : phải qua tiệm quán internet này mới có thể cung cấp các tập tin dữ liệu cá nhân, để thuận tiện hoàn thành yêu cầu sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn,đương nhiên, nếu không có sự cho phép của khách hàng , thì các tiệm cửa hàng đều không có quyền sử dụng các thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi đã cung cấp, nhằm cho các mục đích khác trong việc buôn bán sản phẩm hoặc dịch vụ

5. lưu giữ và bảo vệ tài liệu hồ sơ cá nhân

Công ty sẽ bảo mật các thông tin liên quan đến chủ tài khoản ,cố gắng áp dụng các kỹ thuật bảo vệ an toàn các thông tin và hợp lý xử lý ( EX: tài khoản thành viên của khách hàng sẽ dùng mật khẩu bảo vệ, dưới tình trạng sau đây sử dụng kỹ thuật SSL(Secure Sockets Layer), phòng chống tư liệu cá nhân bị người khác trộm lấy, giả mạo, phá hoại,mất hoặc tiết lộ,và công ty sẽ giúp bảo đảm các tài liệu được chuyển đến nơi an toàn

 

6. khác

Trạng dịch vụ này sẽ không định giờ chỉnh sữa các điều chính sách ,nếu người sử dụng muốn bày tỏ vấn đề bảo mật hoặc có liên quan đến hồ sơ cá nhân hoặc có bất ký sáng kiến hay kiến nghị có liên quan đến các hạng mục trong dịch vụ đều có thể lợi dụng hộp thư điện tử và cách liên lạc các chuyên viên dịch vụ của công ty , bên công ty sẽ nhanh chóng phản hồi lại

Ngày 12 tháng 8 năm 2014 ban hành

【tất cả các thông tin trên thuộc「 công ty TNHH tư vấn tài nguyên nhân lực FORWARD」,xin hãy tôn trọng quyền lợi tài sản trí tuệ!】